Tag Archives: yeşil pasaport

İhracatçıya Hususi Damgalı Pasaport Müjdesi

Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımızın önündeki engellerin kaldırılarak, mevcut pazarlarımızda yerimizi sağlamlaştırmak ve yeni pazarlara girmek amaçlarına hizmet edecek her türlü girişim için tüm imkanlarımızı seferber etmekte ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktayız.
İhracatçılarımıza sağlanan hususi damgalı pasaport imkanı ile ihracatçılarımızın işlemlerini kolaylaştırarak önlerini açmayı, ihracatçılarımızın dünyanın her noktasında daha aktif ve daha görünür olmasını sağlamayı hedefliyoruz.
Bu doğrultuda, son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla, 2017/9962 sayılı Karar’ın 5 inci maddesinde belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların yetkilileri hususi damgalı pasaport alabilmekteydi.
24/10/2018 tarihli ve 30575 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 214 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” kapsamında, son üç takvim yılının her birinde ihracat yapma şartı kaldırılmış bulunmaktadır.
Böylelikle, ihracat performansımızı sürdürülebilir bir şekilde daha yüksek düzeylere taşıyarak ülkemizi dünyanın en iyi ekonomilerinden biri haline getirmek hedeflerimiz doğrultusunda daha çok firmamız hususi damgalı pasaport imkânından faydalanabilecektir.