Kurum, Kuruluş ve İşletmeler için başta Kalkınma Ajansları ve KOSGEB projeleri olmak üzere TUBİTAK, TKDK, AB projeleri yazmak, projenin nihai sonucuna kadar tüm satınalma süreçlerini yönetmek ve raporlamalarını hazırlamak