İşletmelerin nakit akış analizleri, çek senet takipleri, teminatları ve maliyet azaltıcı işlemlerini yönetmek, işletmelerin finansman kaynaklarına ulaşmalarını kolaylaştırmak için hizmet etmek