Zafer Kalkınma Ajansı iki yeni mali destek programı açıklayarak toplamda 30 Milyon TL destek vereceğini açıkladı.

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TAGDEP) ve Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (MEGDEP) programlarına toplamda 30 Milyon TL destek sağlayacağını belirtti.

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TAGDEP)’na Ajans 15 Milyon TL destek sağlayacağı ve bu desteğin destek limitleri oranlarının ve bu programa kimlerin başvurabileceği aşağıda ki gibidir.

 

Destek Limitleri

Asgari

Azami

Destek Oranı

% 25

% 75

Destek Miktarı

150.000 TL

1.500.000 TL

Eş Finansman

50.000 TL

4.500.000 TL

Proje Bütçesi

200.000 TL

6.000.000 TL

 

Proje bütçesi Ajanstan talep edilen destek miktarı ve başvuru sahibinin taahhüt ettiği eş finansman miktarının toplamından oluşmaktadır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmeyecek olup yararlanıcının proje eş finansmanını ortaklarından, iştirakçilerinden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının taahhüdü hükmünde olup yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu kabul edilir.

Bu program kapsamında katma değer vergisi (KDV) uygun maliyet olup KDV’nin proje bütçesinden karşılanabilmesi için proje kapsamında alınacak mal, malzeme, ekipman, hizmet vb. kalemlerin KDV dahil maliyetleri ile birlikte bütçeye yazılması gerekmektedir denildi.

Ayrıca desteğe

1) Yerel Yönetimler;  

  1. Belediye,
  2. İl Özel İdaresi,
  3. Köylere Hizmet Götürme Birliği,
  4. Diğer Mahalli İdareler

2) Kamu Kurum ve Kuruluşları;

  1. Üniversite,
  2. Bölge / İl / İlçe Müdürlüğü,

3) Özel Sektör Çatı Kuruluşları;   

  1. Ticaret ve Sanayi Odası,
  2. Esnaf ve Sanatkarlar Odası

4) Kar Amacı Gütmeyen Kooperatif ve Birlikler

5) Kültür ve Turizm Alanlarında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları başvurabilirler.

 

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (MEGDEP)’na Ajans 15 Milyon TL destek sağlayacağı ve bu desteğin destek limitleri oranlarının ve bu programa kimlerin başvurabileceği aşağıda ki gibidir.

 

Destek Limitleri

Asgari

Azami

Destek Oranı

% 25

% 90

Destek Miktarı

90.000 TL

500.000 TL

Eş Finansman

10.000 TL

1.500.000 TL

Proje Bütçesi

100.000 TL

2.000.000 TL

 

Proje bütçesi Ajanstan talep edilen destek miktarı ve başvuru sahibinin taahhüt ettiği eş finansman miktarının toplamından oluşmaktadır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmeyecek olup yararlanıcının proje eş finansmanını ortaklarından, iştirakçilerinden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının taahhüdü hükmünde olup yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu kabul edilir.

Bu program kapsamında katma değer vergisi (KDV) uygun maliyet olup KDV’nin proje bütçesinden karşılanabilmesi için proje kapsamında alınacak mal, malzeme, ekipman, hizmet vb. kalemlerin KDV dahil maliyetleri ile birlikte bütçeye yazılması gerekmektedir.

 

Uygun Başvuru Sahipleri

 

TR33 Bölgesi’ndeki;  

1) Mesleki Eğitim Kurumları (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Anadolu,

Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezi, Meslek Yüksekokulu)

2) Özel Sektör Çatı Kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi,

Esnaf ve Sanatkarlar Odası)

3) İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Uygun Ortaklar

TR33 Bölgesi içinden veya dışından;

1) Uygun Başvuru Sahipleri

2) Kamu Kurum ve Kuruluşları (Üniversite, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Kültür ve

Turizm İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü)

3) İmalat Sanayisi ve Turizm Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları

Uygun İştirakçiler

Siyasi partiler ve alt birimleri hariç tüm gerçek ve tüzel kişiler

1) Aynı başvuru sahibi tarafından Programa sadece 1 (bir) proje ile başvuru yapılabilir.

2) Bir proje ortağı en fazla 2 (iki) projeye ortak olabilir ve başarılı olmaları durumunda bu projelerin ikisinde de ortak sıfatıyla destekten yararlanabilir. Ancak, proje ortağının aynı zamanda başvuru sahibi sıfatıyla proje sunmuş bir kurum olması durumunda, söz konusu kurum kendi projesi dışında yalnızca 1 (bir) projede ortak olarak yer alabilir. Dolayısıyla başvuru sahibi olan kurumların kendi projeleri dışında sadece 1 (bir) projede ortak olarak yer alması gerekmektedir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir