Küçük Ölçekli İşletmelerin nakit akışlarını düzenlemek ve satınalma maliyetlerini azaltarak, işletmelerin verimliliğinin artmasını sağlamak

Eğitim süresi 9 saat