İhracat Potansiyeli Olan İşletmelerimizin Yeni Pazar, Yeni Müşteri Arayışında ve Ürünlerini Pazara Tutundurma Çalışmaları ile İhracat Satışlarını Arttırmalarını Sağlamak

Eğitim süresi 9 saat